Cor pilot de cantants professionals

Cor pilot creat especialment pel Curs d’estiu de direcció coral, integrat per cantants professionals.

Cor pilot de cantants professionals

Cor pilot creat especialment pel Curs d’estiu de direcció coral, integrat per cantants professionals.