Per a persones que vulguin introduir-se a la direcció, tant de cor mixt com de cor infantil.