ALUMNE ACTIU

         

350€

ALUMNE ACTIU

Membres del SCIC i la FCEC

300€

ALUMNE OIENT

         

180€

S’ofereixen 8 places per a alumnes actius a cada grup.

Es recolliran sol·licituds per a alumnes actius fins el 27 de maig a les 24:00h. A partir del dia 27 de maig es poden seguir enviant sol·licituds i es valoraran per ordre d’arribada. Els professors revisaran tots els currículums rebuts i aprovaran i adjudicaran les places. En cas que quedin places disponibles, a partir d’aquesta data s’assignaran per ordre d’inscripció (sempre amb prèvia valoració de currículum per part dels professors). 

Els alumnes oients poden fer inscripció directa i seran admesos per ordre d’entrada.

Per a formalitzar l’inscripció, envieu un correu electrònic a info@cursdedirecciocoral.cat amb la següent informació:

– DADES de la persona que s’inscriu (Nom i cognoms i DNI/NIE)
– GRUP/NIVELL al qual us voleu inscriure i MODALITAT (actiu/oient)*
– CURRÍCULUM (només si voleu ser alumnes actius)
Si sou socis de les SCIC o la FCEC, indiqueu a través de quina entitat.

Us respondrem el correu confirmant la disponibilitat de places i les indicacions per fer el pagament de l’import corresponent.

*Els professors es reserven el dret de suggerir canvis de nivell o modalitat, sempre prèviament a l’inici del curs, si creuen que pot no ser adequat per a la persona que s’inscriu. Si fos el cas, s’informarà a l’alumne/a per debatre les possibilitats i arribar a una solució de consens.