Nivell avançat: Veus blanques

Destinat a directors/es de cor amb una sòlida experiència coral i estudiants avançats de direcció. A partir d’un repertori proposat es treballarà el gest, dinàmiques d’assaig, recursos vocals per a infants i didàctica de la cançó. També es treballarà l’anàlisi tant des del punt de vista de director com el pròpiament musical i tots els […]

Nivell mitjà: Cor infantil / Veus blanques

Destinat a directors/es de cor amb experiència coral. A partir d’un repertori proposat es treballarà el gest, dinàmiques d’assaig, recursos vocals per a infants i didàctica de la cançó. També es treballarà l’anàlisi tant des del punt de vista de director com el pròpiament musical i tots els aspectes relacionats amb la direcció d’un cor, […]

Cantemus

El Cor Infantil Cantemus (fundat l’any 1975 per Dénes Szabó) és el cor d’alumnes de grau superior, guanyador de diversos premis internacionals, de l’escola Zodály Zoltán de Nyiregyháza, Hongria. Des de la seva formació l’any 1975, el cor ha assolit els nivells més alts en interpretació coral i ha viatjat molt per fer concerts, competir […]